گزارش کلاس های پژوهشی-10 اردیبهشت97

گزارش کلاس های پژوهشی- 9 اردبهشت 97

گزارش کلاس های پژوهشی-8 اردیبهشت 97

حضور آقای دکتر محمدشفیعی در کلاس آزمایشگاه پایه ششم - صبح روز چهارشنبه پنجم اردیبهشت97

کلاس های پژوهشی پایه پنجم- 4 اردیبهشت

آمادگی دانش آموزان برای جشنواره ابن سینا

کلاس پژوهشی-آزمایشگاه شیمی

کلاس های پژوهشی- الکترونیک

کلاس های پژوهشی-زیست

گزارش تصویری از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانش آموزان

فعالیت پژوهشی دبستان در هفته دوم مهرماه

فعالیت های پژوهشی تابستان96-دبستان

بازدید علمی از گروه صنعتی انتخاب شرکت اسنوا.دانش آموزان کلاس چهارم.دبستان دکتر محمدشفیعی 8 مرداد ماه 96