تشویق برترین های آزمون- ششم سعدی- 19 اردیبهشت

برترهای آزمون قلم چی-18 اردیبهشت97

کسب رتبه های برتر در آزمون های کشوری کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)